A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

ászf készítés generátor

Gyakori hibák a webshop ÁSZF-ekben az elállási joggal kapcsolatban

Az alábbiakban – több fogyasztóvédelmi végzést áttekintve – összefoglaljuk, hogy egy webáruház ÁSZF-ében milyen hibák fordulnak elő gyakran az elállási jogról szóló tájékoztatással kapcsolatban.

Nem tájékoztat a webshopot üzemeltető vállalkozás arról, hogy

 • az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható,
 • a fogyasztót megillető elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható,
 • az elállási/felmondási nyilatkozatminta rendelkezésre állásának hiányában a fogyasztó
  és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
  rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletében található mintáról nem
  tájékoztat,
 • a fogyasztó az elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az
  erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával,
 • elállási határidő a termék átvételekor kezdődik,
 • a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti
  időszakban is gyakorolhatja,
 • a fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
  elküldeni 14 napon belül,
 • a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14
  napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére,
 • elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által
  kifizetett teljes összeget,
 • ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást
  választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles
  megtéríteni,
 • elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a
  vállalkozás vállalta e költségek viselését,
 • ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően
  gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a
  vállalkozás ésszerű költségeit,
 • a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés
  megtérítését,
 • az elállási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá tartozó
  terméket értékesít.

Az elállási jog szabályait pontosan, részletesen fel kell tüntetni minden webshop ÁSZF-ében. Készíttesse el webáruházának folyamatosan jogszabálykövető ÁSZF-ét és kerülje el a bírságokat! Regisztráljon a Net-jog ÁSZF generátor legaltech alkalmazására, a VirtualJog-ra! Net-jog: IT ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával, kiváló visszajelzésekkel.