A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

ászf webshop generátor

Gyakori hibák a webshopok ÁSZF-ében

Tapasztalataink szerint a Fogyasztóvédelmi Hatóság legtöbbször az alábbi hiányosságokat találja a weboldalak ÁSZF-jeinek ellenőrzése során:

1. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő szerv megnevezése valamint a tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye nincs feltüntetve az ÁSZF ide vonatkozó részében.

2. Hibák az elektronikus kereskedelmi törvény hiányos ismerete miatt:

• A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás nem tér ki a technikai lépésekre, amely az elektronikus szerződés megkötéséhez elengedhetetlen.
• Az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről szóló tájékoztatás hiánya.
• A szerződés alaki követelményeiről nincs megfelelő rendelkezés az ÁSZF-ben.
• A szerződéskötés lehetséges nyelveiről való tájékoztatás hiánya.

3. Sok esetben a vállalkozó nem figyelmezteti a fogyasztót, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

4. A weboldal nem tünteti fel az online vitarendezési platformra mutató ODR linket.

5. A Hatóság sok esetben hiányos tájékoztatást talál a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló fejezetekben.

6. A legtöbb hiányosságot a Hatóság az elállási jogról szóló tájékoztatásban találja:

• Többek között a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására rövidebb határidőt szabnak mint a jogszabályi előírás szerinti 14 naptári nap.
• Az elállási nyilatkozatmintát vagy nem bocsájtja a fogyasztó rendelkezésére vagy nem ad tájékoztatást, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében azt megtalálja a fogyasztó.
• Nem ad tájékoztatást, hogy a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére.
• Sokszor hosszabb határidőt állapít meg a vállalkozás elállás esetén a vétel ár visszafizetésre mint 14 nap.
• Nem ad tájékoztatást arról, hogy a fogyasztót terheli a termék visszaküldésének költsége, kivéve ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

Készíttesse el ÁSZF-ét a jogszabályoknak megfelelően és kerülje el a bírságokat! Kérjen árajánlatot ÁSZF-ének elkészítésére, vagy regisztráljon a legújabb szolgáltatásunkra, a VirtualJog-ra! Net-jog: IT ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával, kiváló visszajelzésekkel.