A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

gdpr adatvédelem készítés

Félmilliós GDPR bírság egy összeollózott adatvédelmi szabályzatért

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 500 ezer Ft-os adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezett egy autószerelő tevékenységet folytató ingatlan tulajdonosait, mivel azok több tekintetben is megsértették az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit, mind az adatkezelésre, mind pedig a kamera rendszer működtetésére vonatkozóan.

A Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél által alkalmazott adatkezelési, valamint kamerás tájékoztató  is tartalmaz jogszabályból átvett szó szerinti idézeteket, amelyek irrelevánsak, nem odavalók,  illetve hatálytalanok. A szabályzatokból kitűnik, hogy az Ügyfél által véletlenszerűen került összeollózásra egy sablonként használt, hatálytalan adatkezelési szabályzat. Egyértelműen látszik, hogy találomra beválogatott jogszabályi hivatkozások alapján készült. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos hogy jogi ismeretekkel rendelkező, a hatályos jogszabályok ismeretében jártas személy (pl. adatvédelmi szakjogász, adatvédelmi ügyvéd) segítségével történjen a jogi szabályzatok megfogalmazása, hogy az mindenben megfeleljen a hatályos rendelkezéseknek és elkerülhető legyen a bírság kiszabása, valamint csak így biztosítható, hogy a gyakorlatban is helyesen alkalmazzák azokat.

Jelen ügyben további fontos megállapítás, hogy amennyiben kamera rendszert szeretnénk telepíteni, akkor azt kellő körültekintéssel és érdekmérlegelés után tegyük. Jelen ingatlantulajdonos nem vette figyelembe azt a fontos rendelkezést, hogy amennyiben vagyonvédelemi célú megfigyelés történik, akkor neki kell igazolnia az érdekmérlegelés során, hogy ténylegesen fennállnak-e olyan körülmények, amelyek indokolják az egyes kamerák elhelyezését és ez más módon nem biztosítható. Így a jogalap ebben az esetben nem a munkavállalók hozzájárulása lesz, mint jelen ügyben, hanem a munkáltató jogos érdekében történő adatkezelés, és ezt pontosan meg is kell jelölni a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az adatkezelési szabályzatban.

Emellett a szükségesség-arányosság elvét is biztosítani kell, hiszen nem lehet a kamerákat úgy elhelyezni, hogy azok a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység állandó jellegű, kifejezett cél nélküli megfigyelésére szolgáljanak, hiszen ez sértené az emberi méltóság tiszteletben tartását. Ebben az autószerelő üzemben az iroda-ügyfélváró, valamint a konyha helyiségeiben úgy szerelték fel a kamerákat, hogy azok látószöge közvetlenül az ott tartózkodókra irányult, így nem kizárólag vagyonvédelemi célokat szolgált.

Jelen ügy tanulságként szolgálhat, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy eleget tudunk tenni a jogszabályi előírásoknak, inkább kérjük hozzáértő, adatvédelmi szakjogász segítségét jogi dokumentumaink elkészítéséhez, hiszen így lehetünk nyugodtak afelől, hogy szabályzataink mindenben megfelelnek az aktuális rendelkezéseknek.

Feleljen meg a GDPR-nek! Kérje árajánlatunkat a DPO tisztség betöltésére, céges GDPR adatvédelmi auditra, az adatkezelési tájékoztató, a GDPR adatvédelmi szabályzat elkészítésére a [email protected], vagy az Ajánlatkérő űrlapunkon!

Net-jog.hu: Adatvédelmi szakjogász ügyvédek 10+ éves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával.