A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Tájékoztatás a kamerás megfigyelésről

A napjainkban egyre gyakoribb eletronikus megfigyelő rendszerek kiépítésekor fontos hangsúlyozni, hogy – miután a kamerás megfigyelés esetén is személyes adatok kezelése történik – összetett tájékoztatási kötelezettsége van az adatkezelőknek.

Ugyanis nem csak a GDPR 13. cikke alapján kell tájékoztatást adni az érintettek részére, hanem a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) előírásai alapján is.

Az Szvtv. 28.§ (2) bekezdése alapján ugyanis a közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőr – jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni:

a) az általa végzett intézkedésekről, azok lehetőségéről;

b) a területre bevinni tilos tárgyakról, azok jellegéről;

c) arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés);

d) az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről;

e) a vagyonőr intézkedései által okozott jogsérelem esetén igénybe vehető eljárásokról.

Feleljen meg a GDPR-nek! Kérje árajánlatunkat a DPO tisztség betöltésére, céges GDPR adatvédelmi auditra, a kamerás adatkezelési tájékoztató, a GDPR adatvédelmi szabályzat elkészítésére a [email protected], vagy az Ajánlatkérő űrlapunkon! A VirtualJog legaltech alkalmazásunk is GDPR biztos megoldásokat kínál. Net-jog.hu: Adatvédelmi szakjogász ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával.