A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

webáruház ügyvéd

Új feladat a webshopoknál

Akik webshopjukat KATA-s egyéni vállakozóként üzemeltetik, ennek tényéről írásbeli nyilatkozatban kell tájékoztatniuk minden egyes vásárlót. A Net-jog.hu a NAV állásfoglalását kérte az ügyben, összefoglaljuk a részleteket:

A Katv. 13. § (2) bekezdése szerint a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

Fentiek alapján látható tehát, hogy a Katv. két önálló, egymástól független kötelezettséget határoz meg a kisadózó adóalany számára. Egyrészt a számla kötelező adattartalmára vonatkozóan ír elő kötelezettséget, másrészt a kisadózó vállalkozásoknak a velük üzleti kapcsolatba álló kifizetőt kell tájékoztatniuk kisadózói alanyiságukról, mégpedig a szerződés megkötésekor, írásban.

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései értelmében a szerződés létrejöhet írásban, szóban és ráutaló magatartással is, így amennyiben a felek között nem írásos szerződés köttetik (pl. a webshopban történő vásárlás során), úgy a tájékoztatónak önálló dokumentumként kell megjelennie.

Mindezek okán a NAV álláspontja szerint a kötelezettség teljesítésére nem megfelelő mód az, ha a kisadózó vállalkozás csak a számlán tájékoztatja a kifizetőt, illetőleg az Általános Szerződési Feltételek közötti tájékoztatás sem elegendő.

Tehát a KATA-s webshopoknak minden egyes felhasználót írásban kell tájékoztatnia kisadozói minőségről.

Készíttesse el webáruházának folyamatosan jogszabálykövető ÁSZF-ét és kerülje el a bírságokat! Kérjen árajánlatot ÁSZF-ének elkészítésére, webshopjogi tanácsadásra, vagy regisztráljon a Net-jog ÁSZF generátor legaltech alkalmazására, a VirtualJog-ra! Net-jog: IT és adatvédelmi ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával, kiváló visszajelzésekkel.