A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

ászf kezelő generátor

Mi az a tartós adathordozó?

ászf készítésA kérdés megválaszolásához először idézzük fel az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában hozott határozatát. A C‑49/11. sz. (Content Services Ltd. kontra Bundesarbeitskammer) ügyben foglalt állást a testület a tartós adathordozó fogalmáról, illetve arról, hogy egy egyszerű weboldal HTML kódjában elhelyezett ÁSZF, amire a felhasználónak kattintania kell a megtekintéshez, megfelel-e a jogszabályok írt követelményeknek.

A bíróság megállapította, hogy a weboldalnak lehetővé kell tenni a fogyasztó számára a kapott információk tárolását. Másodsorban ezen tárolást kellően hosszú ideig biztosítani kell: a tárolás szükséges időtartama általánosságban nem jelölhető meg, azt mindig a konkrét esetben kell meghatározni.

Végezetül pedig a fogyasztó védelme céljából biztosítani kell, hogy az információkat az azokat közlő személy ne módosíthassa. Jellegénél fogva ugyanis egy szokásos weboldal felett nem az olvasó, hanem az azt közzétevő személy rendelkezik, amely utóbbi azt tetszése szerint módosíthatja vagy törölheti bármely pillanatban.

Az, hogy a fogyasztó esetlegesen kinyomtathatja vagy tárolhatja az oldalt, mielőtt azt módosíthatnák, a helyzeten nem változtat: ebben az esetben ugyanis a tartós hordozófelületet (az oldal nyomtatott vagy tárolt változatát) a fogyasztó hozza létre, nem pedig az eladó.

Az, hogy az információkat csupán egy weboldalon közlik az ügyféllel, amelyhez a szerződés megkötésének pillanatában megjelenő linkre kattintva férhet hozzá, kizárja, hogy az ügyfél az információkat azt megelőzően „megkapja”, és azokat „tartós hordozófelületen” közöljék vele.

Az új, 2011/83/EU irányelv – a fenti határozatnak megfelelően – kimondja, hogy a tartós adathordozóknak „lehetővé kell tenniük a fogyasztó számára az adattárolást mindaddig, amíg […] érdekei védelmének érdekében szükségesnek tartja”, továbbá hogy az „ilyen adathordozók közé sorolandók különösen a papír, az USB‑kulcsok, a CD‑ROM‑ok, a DVD‑k, a memóriakártyák vagy a számítógépek merevlemezei, illetve az elektronikus levelek”.

Hasonlóan rendelkezik – összhangban természetesen az uniós irányelvvel – a 2014. június 13-án hatályba lépett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4.§ 9. pontja: Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

A rendelet kettő esetben írja elő, hogy a fogyasztóknak tartós adathordozón kell nyilatkozatot tenniük:
A rendelet 18. §-a előírja, hogy a weboldalnak ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés (webshopból történő vásárlás) esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a vállalkozás tartós adathordozón (e-mailben) visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről.

A vállalkozásnak elállás, vagy felmondás esetén szintén tartós adathordozón kell visszaigazolnia az elállási/felmondási nyilatkozat megérkezését.

Készíttesse el ÁSZF-ét a jogszabályoknak megfelelően és kerülje el a bírságokat! Kérjen árajánlatot ÁSZF-ének elkészítésére! Net-jog: IT ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával.