A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

gdpr, ászf, adatvédelem

A hozzáférési jog helyes gyakorlása

A NAIH határozatának nyomán láthatjuk mennyire fontos a GDPR rendelkezéseinek gyakorlatba való átültetése, megfelelő alkalmazása. A konkrét esetben, mely a határozat alapjául szolgált, nem megfelelően biztosították a Kérelmező hozzáférési jog gyakorlására irányuló kérelmét.

Bár a Kérelmezett a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében előírt intézkedési kötelezettségének határidőben eleget tett, de válaszlevelének tartalmát tekintve nem adott a Kérelmezőnek pontos, személyre szabott tájékoztatást személyes adatai kezeléséről. Eszerint csak a honlapján közzétett tájékoztatókra és üzletszabályzatokra utalással válaszolt, amely ebben az esetben nem elegendő, hiszen a hivatkozott dokumentumok is csak általános jellegű tájékoztatásokat tartalmaztak.

Tehát az adatkezelők tájékoztatási kötelezettsége nem egy adminisztrációs kötelezettség, amely így nem lehet egy sablonizált, formai alapon megadott, releváns információk nélküli válasz, hiszen az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének lényegi eleme pont az, hogy célzott, és egyértelmű tájékoztatást kapjanak az érintettek a velük összefüggésben ténylegesen kezelt személyes adatokról.

Ennek megfelelően az információkat a konkrét érintettre szabva, egyéniesítve, és az érintett által feltett kérdéseket érdemben mérlegelve kell az érintett rendelkezésére bocsátani. Ennek hiányában az érintett nem kaphat világos képet a személyes adatai kezeléséről, az nem válik számukra átláthatóvá.

A GDPR különbséget tesz személyes adat és információ között, ezért az érintett számára a hozzáférést mindkettőhöz megfelelően biztosítani kell.