A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó?

adatvédelemAz Infotv. szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Míg adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság legutóbbi határozatában az alábbi ismérvek szerint különítette el az adatfeldolgozót az adatkezelőtől:

Az adatfeldolgozót elsődlegesen az alábbi ismérvek jellemzik:

1. Adatkezelőtől elkülönült személy. Az adatfeldolgozói státusz alapvető feltétele, hogy az adatkezelőtől különálló jogalany legyen.

2. Technikai feladatok végzése. A Hatóság állandó gyakorlata szerint a technikai feladatok a személyes adatok felhasználását (például levelek postázása érdekében az ügyfelek címadatának felhasználása) vagy tárolását (például tárhelyszolgáltatás az adatkezelő által
kezelt adatok tekintetében) ölelik fel.

3. Az adatkezelői utasítás végrehajtása. Az adatfeldolgozónak kötelessége végrehajtani az adatkezelő utasításait. Az utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

4. Érdemi döntési jogkör hiánya. Az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Amennyiben az  adatfeldolgozónak a technikai feladat végrehajtását érintő döntése kihat az adatkezelés valamelyik lényeges körülményére, akkor e döntése vonatkozásában már nem adatfeldolgozónak, hanem adatkezelőnek kell tekintetni.