A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

gdpr tanácsadás ügyvéd

Személyes adat az egyszemélyes ügyvédi iroda neve?

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kérelem érkezett egy ügyvédtől, aki tevékenységét egyszemélyes ügyvédi irodáján keresztül folytatja. Kérelmező amiatt kereste meg a Hatóságot, hogy indítson adatvédelmi hatósági eljárást a ceginformacio.hu oldallal szemben, mivel azok az oldalukon az ügyvédi irodára vonatkozó olyan adatot tettek közzé, amely negatívan befolyásolja az ügyvédi iroda megítélését.

A Kérelmező arra hivatkozott, hogy az egyszemélyes ügyvédi iroda és annak névviselője között szoros személyes összefüggés van, így megilletik őt a személyes adatok védelmére vonatkozó jogok, ha jogsérelem éri. Az ügyvédi iroda neve mellé azért került feltüntetésre „hitelkockázatot befolyásoló események száma – 1” megjegyzés a ceginformacio.hu oldalon, mert ténylegesen késedelmesen nyújtotta be adóbevallását, így a NAV nyilvántartása szerint valóban határidő mulasztás történt. Ezt a tényt az ügyvéd személyes adatainak sérelmeként értelmezte és arra hivatkozott, hogy ismerősei körében magyarázkodnia kell emiatt.

A Hatóság elutasította a Kérelmező kérelmét arra hivatkozással, hogy az oldal jellegéből adódóan az adatkezelés a Kérelmező üzletszerű gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik, így az nem tekinthető személyes adatnak, azok a jogi személyre vonatkoznak, nem egy azonosított természetes személyre.

Mivel a Kérelmező jogi személy, ezért rá nem érvényesek a természetes személyekre vonatkozó adatvédelmi szabályok.

Az oldal, az általa feltüntetett adatokhoz átláthatóan, publikus forrásból jutott hozzá, és így olyan adatkört jelenít meg, amely nem tartozik a személyes adatok kategóriájába.

A Hatóság határozatában hivatkozott mind az Üttv., mind a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseire, miszerint az ügyvédi iroda a tagjaitól független, önálló entitásként lép be a polgári jogi jogviszonyokba, így az ügyvédi iroda tagja nem tekinthető az ügyvédi iroda vagyonának tulajdonosának, ahogy az ügyvédi iroda státusza, jogalanyisága is érintetlen marad a tagság összetételének változása esetén. Az ügyvédi iroda polgári jogi jogképessége abszolút, a természetüknél fogva csak az emberhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek kivételével, bármely jog illetheti és kötelezettség terhelheti őket.

A Hatóság vizsgálata során figyelemmel volt saját korábbi határozatára is, amelyben az egyéni vállalkozók adatainak személyes adat minőségét vizsgálta. Az egyéni vállalkozók esetében az üzleti- és magánszféra összeér, ezért a jogszabályok egyértelműen meghatározzák azokat az adatköröket, melyek nyilvánossága szükséges és arányos mértékben korlátozza a személyes adatok védelméhez való jogot a közérdek érvényesülése érdekében.

Ez az eset ugyanakkor eltérő megítélésű, mivel a ceginformacio.hu által közzétett, a Kérelmező által kifogásolt adatok a Kérelmező ügyvédi irodájára, mint jogi személyre vonatkozó adatok.

A Hatóság álláspontja szerint egy jogi személy esetén a jogi személy és a mögötte álló természetes személy(ek) jól elhatárolhatóak, még akkor is, ha az egy személy tulajdonában áll és természetes személy nevét viseli, így nem teszik indokolttá, hogy a jogi személlyel kapcsolatos jogi tényeket bármilyen szempontból is a magánszférába sorolandónak tekintsünk.

A jogbiztonság, előreláthatóság és kiszámíthatóság követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében világosan elhatárolható, hogy mely jogok és kötelezettségek vonatkoznak az ügyvédi irodára, és melyek az ügyvédi iroda tagjára, mint természetes személyre.

Egy egyéni ügyvédnek gazdasági tevékenysége során számolnia kell, a számos előny mellett, az olyan hátrányokkal is, mint a fokozottabb átláthatóság követelménye.

A ceginformacio.hu a Net-jog.hu Kft. ügyvédeinek segítségével bizonyította igazát, így közreműködésünkkel a Hatóság elutasította a Kérelmező kérelmét, mivel személyes adatok hiányában nem volt megállapítható az általános adatvédelmi rendelet sérelme.

Feleljen meg a GDPR-nek! Kérje árajánlatunkat a DPO tisztség betöltésére, céges GDPR adatvédelmi auditra, az adatkezelési tájékoztató, a GDPR adatvédelmi szabályzat elkészítésére a [email protected], vagy az Ajánlatkérő űrlapunkon!

Net-jog.hu: Adatvédelmi szakjogász ügyvédek 10+ éves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával.