A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

gdpr iskola adatvédelem

Új tájékoztatást kell adniuk az iskoláknak a távoktatás miatt

A NAIH egy távoktatással kapcsolatos kérdés alapján állásfoglalást adott ki az iskolák ezzel kapcsolatos adatkezeléséről. Összefoglaljuk a lényeget.

Az alábbi kérdésben kérte egy érdeklődő a hatóság állásfoglalását:

Mennyiben felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak, ha a koronavírusra tekintettel bevezetett digitális oktatás során a gyakorlati órákon (így például a testnevelés óra) kiadott feladatok teljesítésének ellenőrzése céljából a tanár a feladat teljesítését igazoló videófelvétel elkészítését és a részére – e-mail, vagy Messenger útján – történő elküldését kéri a 14-16 év közötti diákoktól anélkül, hogy ehhez a Ptk. 2:48. §-a alapján előzetesen kérné a diákok, vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulását, illetve bármilyen tájékoztatást nyújtana az adatkezeléssel kapcsolatosan?

A NAIH az állásfoglalás elején rögzítette, hogy távoktatás esetén az adatkezelés célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.) alapján az iskolai nevelés és oktatás, mint köznevelési alapfeladat ellátása, így nem a pedagógus, hanem az önálló jogi személyiséggel rendelkező köznevelési intézmény tekinthető adatkezelőnek, amely köteles az adatkezelés céljának és eszközeinek a meghatározására, és amelynek az alkalmazásában/nevében a pedagógus köznevelési feladatot lát el. A pedagógust a gyermekkel kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában pedig titoktartási kötelezettség terheli. A fentiekre tekintettel a Hatóság hangsúlyozza, hogy a digitális távoktatás keretében a köznevelési intézmények (…) az ágazaton belüli etikai és egyéb szabályok betartása mellett kérhetik a diákoktól (illetve a szülői felügyeletet gyakorló személytől) fénykép és videófelvétel megküldését.

A Hatóság kiemelte, hogy a távoktatás keretében a diákok által megküldött videók esetén nincsen szükség hozzájárulásra, hiszen a jogalap közfeladat ellátása lesz (és nem a hozzájárulás):

Amennyiben az adatkezelő mérlegelése alapján valamennyi diáknak a videófelvétel megküldése útján kell igazolnia a gyakorlati órán kapott feladat elvégzését a pedagógus felé, a pedagógus pedig ez alapján tudja ellátni az oktatási és nevelési tevékenységét, tehát ellenőrizni a digitális tanórán való részvétel tényét és értékelni az általa kiadott feladat teljesítését, akkor a Hatóság álláspontja szerint – figyelemmel a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. pont a)-c) alpontjaiban foglaltakra is – a megkeresésében hivatkozott adatkezelések vonatkozásában a köznevelési intézmény mint adatkezelő adatkezelésének a jogalapjaként nem az érintettek hozzájárulása, hanem az Infotv. 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelésnek minősülő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közfeladat ellátása szolgál.

A Hatóság emlékeztetett továbbá, hogy az iskoláknak a távoktatással kapcsolatban plusz feladatuk lett az adatvédelem területén:

Az adatkezelő, tehát a köznevelési intézmény feladata az érintetteknek a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást adni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről (beleértve a digitális eszközök alkalmazásáról, és az ennek során igénybe vett adatfeldolgozókról, mint címzettekről is), valamint részletes adatkezelési tájékoztatót kell részükre kidolgozni, továbbá biztosítani kell számukra a GDPR 15-22. cikkei szerinti jogaik gyakorlását.

Feleljen meg a GDPR-nek! Kérje árajánlatunkat a DPO tisztség betöltésére, céges GDPR adatvédelmi auditra, az adatkezelési tájékoztató, a GDPR adatvédelmi szabályzat elkészítésére a [email protected], vagy az Ajánlatkérő űrlapunkon! Net-jog.hu: IT ügyvédek sokéves tapasztalattal, milliós bírsággaranciával.