A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Ismét változik az Infotv!

adatvédelem2016. január 1-gyel módosul az Infotv.! A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény két esetben 30 nap helyett 25 napos határidőt ír elő az adatkezelőkre, ezért szükséges az adatkezelési tájékoztatók módosítása! A módosított részek az alábbi részeket érintik: A jogszabály 14. §-a szerint az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Továbbá a 15.§ (1) bekezdés szerint az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad

  • az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
  • továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kettő módosítás a fenti kötelezettségekre vonatkozik: Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Illetve: Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató, nyilatkozat elkészítésében, vagy az adatvédelmi bejelentésben segítséget nyújtunk, kérje ingyenes  árajánlatunkat:  a [email protected], vagy az ajánlatkérő űrlapunkon. Etikus szolgáltatás bírsággaranciával.]]>