A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Hírlevél feliratkozás – hogyan?

adatvédelemJelen összefoglalónkban – felhasználva a NAIH legutóbbi állásfoglalásait – részletesen bemutatjuk, hogy hogyan lehet jogszerűen és a weboldalra (webshopra) történő regisztráció mellett feliratkoztatni az ügyfeleinket hírlevélre. Egy weboldalra történő regisztráció és az ezen az oldalon futó, annak részeként működő hírlevélre történő feliratkozás két külön adatkezelés. Miután kettő külön adatkezelés, kettő adatkezelési cél határolható el, így ezek tekintetében külön-külön kell biztosítani a hozzájárulás lehetőségét. Egyrészt a regisztrációhoz, mint adatkezelési célhoz kapcsolódóan kezelheti a szolgáltató – többek között – az érintett elektronikus levelezési címét is az Ekertv. és az Infotv. rendelkezései szerint. Ebben az esetben az e-mail cím kezelésének célja kizárólag a szolgáltatás igénybevételével összefüggő célokat öleli fel (pl. webshop esetén a visszaigazoló e-mail küldése céljából kezelheti a webshop az e-mail címet), így különösen az érintettel való kapcsolattartást vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenetek küldését (nincs a megrendelt termékből fekete, csak fehér). Ettől eltérő célú adatkezelés az elektronikus hirdetésküldés (hírlevelezés). Ennek keretében a jogszabályok adta lehetőségek szerint az érintett elektronikus levelezési címét elektronikus hirdetés (direkt marketing) küldése céljából is fel lehet használni. A hírlevélre történő feliratkozáskor adott hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő tájékoztatáson alapul (adatkezelési tájékoztató megléte!), határozott/kifejezett, félreérthetetlen/egyértelmű, továbbá azt az érintett előzetesen adta meg. A határozott/kifejezett hozzájárulás akkor tekinthető teljesnek, ha a különböző célokhoz való hozzájárulást külön-külön teszi lehetővé a szolgáltató, tehát meghatározott, konkrét adatkezelési célhoz adja hozzájárulását az érintett. A weboldal üzemeltetőknek olyan megoldást kell a hozzájárulás beszerzése tekintetében alkalmazniuk, amelynek nyomán egyértelmű hozzájárulást adhatnak az érintettek. Ilyennek tekinthető például a „checkbox” módszer, amelynek nyomán a regisztráció során az érintettek egy-egy aktív, tevőleges magatartással járulhatnak hozzá az oldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezeléshez (opt-in rendszer). A hozzájárulás érvényességének egyik legfontosabb összetevője az érintett akaratának önkéntessége, amely akkor valósul meg, ha valódi választási lehetőség áll az érintett rendelkezésére (feliratkozok, vagy sem). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az egymástól függő adatkezeléseknél – amikor valamely adatkezelés kizárólag akkor jön létre, amennyiben egy másik adatkezeléshez az érintett hozzájárul (csak akkor regisztrálhatsz a webshopra, ha elfogadod, hogy hírlevelet is küldjünk) – főszabály szerint nem biztosított az önkéntesség. Összegzés: Külön kell az érintett hozzájárulását kérni – külön-külön „checkbox”-ban – a regisztrációhoz és külön az elektronikus hirdetésküldéshez, mint adatkezelési célhoz.]]>