A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

750.000 Ft-os adatvédelmi bírság!

adatvédelmi szakértő750.000 Ft-os adatvédelmi bírságot szabott ki az adatvédelmi hatóság több ismert cég közös adatkezelési gyakorlata miatt. A NAIH határozatában megállapította, hogy a Webvízió.hu  weboldalon található Cigányhoroszkóp alkalmazás és egyéb hasonló kampányok adatkezelési tájékoztatója, az adatkezelése nem felelt meg az Infotv. rendelkezéseinek, így adatvédelmi bírságban részesül. A 750.000Ft-os bírság kiszabására az alábbiak miatt került sor (röviden):

  • Az adatvédelmi szabályzatban tévesen együttes adatkezelésnek titulálták a részt vevő cégek a szóban forgó adatvédelmi gyakorlatot, holott adattovábbítás történt.
  • Tévesen adatmozgásról és nem adattovábbításról rendelkezett az adatvédelmi szabályzat, helytelenül.
  • Nem jelölték meg, hogy kinek, milyen célból továbbítják a személyes adatokat: „Az információs önrendelkezési jog érvényesülése érdekében az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatalany a személyes adatai útját a feldolgozásuk során követni, és a jogait érvényesíteni tudja, ezért az adatkezelőnek az adatkezelés megkezdése előtt nem elegendő az adatkezelési tájékoztatóban azt megjelölni, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe, hanem az adatátvevő személyét is pontosan meg kell jelölnie, ahogy azt az Infotv. 20. § (2) bekezdése is előírja.” indokol a hatóság.
  • Az adatkezelési célok között nem jelent meg az adatbázisok értékesítése: „Az értékesítés, mint cél az adatkezelés releváns körülményének minősül, s így az adatkezelésről szóló tájékoztatónak erre vonatkozó információt is tartalmaznia kell.”
  • Az adatkezeléshez nem járultak hozzá a felhasználók, ugyanis az erre szolgáló checkbox előre ki volt pipálva.
  • Az érintetteknek nem volt lehetőségük választani, hogy mely szervezetek számára továbbítja az adatkezelő az adataikat.
  • Tévesen tájékoztatták a felhasználókat az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról rendelkező jogszabályról (az Infotv helyett Avtv.).
  • Az adatvédelmi szabályzatukban nem tájékoztatták az érintetteket a jogorvoslati lehetőségekről.
  • Törölt e-mail címre is küldött az adatkezelő hírlevelet: „A Kötelezett tehát megsértette az Infotv. 4. § (4) bekezdését, a 7. § (1)-(3) bekezdéseit azzal, hogy már törölt személyeket tartalmazó adatbázist használt fel a hírlevélküldés során.”
  • Nem különült el a hírlevél-küldésre és a játékban való részvételhez a hozzájárulás – ahogy a NAIH korábbi határozatában kimondta, miután két külön adatkezelési céllal állunk szemben, külön-külön hozzájárulás is szükséges. (ezzel már korábban foglalkoztunk>>>).
Az adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató, nyilatkozat elkészítésében, vagy az adatvédelmi bejelentésben segítséget nyújtunk, kérje ingyenes  árajánlatunkat:  a [email protected], vagy az ajánlatkérő űrlapunkon. Etikus szolgáltatás bírsággaranciával.]]>