A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Összefoglaló az adatvédelmi rendeletről

Az Európai Unió hivatalos lapjának 2016. május 4-i számában megjelent az új európai adatvédelmi rendelet. A rendelet pontos megnevezése: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A rendelet 2016. május 25-én lépett hatályba és 2 éves felkészülési idő után, 2018. május 25-től kell alkalmazni. A rendelet főbb rendelkezéseit  – főleg a nagyobb változásokra koncentrálva – az alábbiakban foglaltuk össze: letöltés.]]>