A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Kihirdetésre került az adatvédelmi rendelet!

adatvédelmi rendeletAz Európai Unió hivatalos lapjának mai, 2016. május 4-i számában megjelent az új európai adatvédelmi rendelet. A rendelet pontos megnevezése: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni. A rendelet innen tölthető le pdf-ben. Hamarosan szemezgetünk a rendeletből…]]>