A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

20 millióra nőhet az adatvédelmi bírság legmagasabb összege!

adatvédelmi szakértőAz Igazságügyi Minisztérium közzé tette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) módosításáról szóló előterjesztését a Kormány weboldalán. A következőkben ennek legfontosabb pontjait ismertetjük. Kiemelkedik ezek közül, hogy az eddig maximálisan kiszabható adatvédelmi bírság összege a duplájára (20 millió Ft-ra) nőne! A tervezet

  • kiegészíti a törvényt a kötelező szervezeti szabályozás (BCR) fogalmának meghatározásával.
  • megállapítja az adatvédelmi incidens fogalmát, „amelynek körébe tartozik minden olyan adatkezelési vagy adatfeldolgozási művelet, amely jogellenes, függetlenül attól, hogy a jogellenesség szándékosság, gondatlan magatartás vagy technikai hiba, esetlegesen külső behatás következménye-e”.
  •  előírja az adatkezelők részére, hogy az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban nyilvántartást vezessen, „annak érdekében, hogy ezekről kérelemre az érintettnek tájékoztatást adhasson, illetve hogy az adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos tevékenységét (…) a Hatóság ellenőrizhesse, és szükség esetén a további adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében javaslatokkal élhessen.”
  • módosítja a közérdekű adatok megismerése iránti igényekhez kapcsolódó eljárási szabályokat, „így különösen (…) az igénylés meghosszabbításának és megtagadásának feltételeit, valamint az igény teljesítéséért megállapítható költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket”.
  • lehetővé teszi a NAIH számára, „hogy hivatalból is vizsgálatot folytasson le, akár a tudomására jutott, adatkezelési problémát vagy jogsértést valószínűsítő tények alapján, akár szúrópróbaszerű vagy adott szektorra, adatkezelési területre fókuszáló ellenőrzés formájában.”
  • egyértelművé teszi, „hogy a Hatóság hivatalból bármely esetben jogosult adatvédelmi hatósági eljárást indítani, azon esetekben azonban, amikor valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, vagy nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő, az eljárás megindítása kötelező”.
  • megnöveli a Hatóság által kiszabható bírság legmagasabb mértékét: 20 millió Ft-ra nőne a bírság összege.
A bírság összegének megduplázásával és a NAIH ellenőrzési lehetőségeinek kibővítésével még fontosabbá válik a jogszerű adatkezelési gyakorlat, még jobban kell figyelnie minden adatkezelőnek (weboldalak, webshopok, elektronikus megfigyelést végzők stb.) a személyes adatok védelmére! Az adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató, nyilatkozat elkészítésében, vagy az adatvédelmi bejelentésben segítséget nyújtunk, kérje ingyenes  árajánlatunkat:  a [email protected], vagy az ajánlatkérő űrlapunkon. Etikus szolgáltatás bírsággaranciával.]]>