A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Szabadságvesztés – adatkezelési tájékoztató hiánya miatt!

adatvédelemKülönösen fontos weboldalak esetén is, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Eltérő esetben ugyanis komoly szankciókkal kell az adatkezelőnek szembenéznie – gondoljunk csak az adatvédelmi hatóság által kiszabható 100 ezer – 10 millió Ft  közötti bírságra. Ráadásul szélsőséges esetben szabadságvesztés is fenyegeti azt az adatkezelőt, aki nem jogkövető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény külön tényállásban szabályozza a személyes adattal visszaélést. Ezek szerint: Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanígy 1 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt a személyt, aki az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget (magyarul egy weboldalra nem készít és nem használ adatkezelési tájékoztatót) és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. Az, hogy mi számít jelentős érdeksérelemnek, csak bíróság döntheti el konkrét ügyben. A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el. Kerülje el a milliós bírságokat és a büntetőeljárást! Végeztessen a Net-jog-gal adatvédelmi auditot, készíttesse el velünk adatkezelési tájékoztatóját! Kérje árajánlatunkat az adatkezelési tájékoztató, az adatvédelmi szabályzat, az adatvédelmi bejelentés elkészítésére a [email protected]Ajánlatkérő űrlapunkon, vagy további elérhetőségeinken! Etikus adatvédelmi tanácsadás kiemelt bírsággaranciával.]]>