A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Direct Marketing, avagy hírlevél jogszerűen (2. rész)

A következőkben egy kicsit rámegyünk a hírlevél-küldés jogi hátterére. Mi is az a magyar opt in rendszer:

A közvetlen üzletszerzés (direct marketing) szabályait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. törvény) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: reklámtörvény) tartalmazza.

A direct marketing rendszere szerte a világban az opt in (engedélyez) és az opt out (letilt) elvekre épül. Az opt-in elv lényege, hogy csak annak a címzettnek küldhető reklám, aki ahhoz előzetesen hozzájárult. Az opt-out elv alapján pedig bárkinek küldhető kéretlen reklámüzenet, de egyidejűleg biztosítani kell a címzettnek a lemondás lehetőségét.

Az Eker. törvény meghatározza az elektronikus hirdetés fogalmát. Eszerint elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt reklám, továbbá a társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

Elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amelynek célja kizárólag a reklámtörvényben előírt hozzájárulás kérése: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (DM), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján (pl. SMS) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult (hozzájáruló nyilatkozat). A hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, kivéve a vállalkozás nevét és megjelölését.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. Ez ugye adatvédelmi kérdés is.

A fenti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető, és nem lehet tőle ismét hozzájáruló nyilatkozatot sem kérni.

Visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.