A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Központi telefon:  +36 1 506 0338

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Image Alt

Jogtanácsos

Milyen feladatokat láthat el a jogtanácsos? A jogtanácsos a feladatának teljesítése érdekében:

  • jogi képviseletet lát el,
  • jogi tanácsot és tájékoztatást ad,
  • beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít,
  • részt vesz a jogi munka megszervezésében.
Milyen szervezeteknél láthat el jogi feladatokat a jogtanácsos? Gazdasági társaságnál, (…) szövetkezetnél, lakásszövetkezetnél, (…) egyéni cégnél, egyéni vállalkozónál, továbbá helyi önkormányzatnál, költségvetési szervnél, egyesületnél, köztestületnél, valamint alapítványnál. Magánszemélytől megbízást nem fogadhat el és büntető eljárásban védőként nem járhat el. Hogyan képviselhet szervezeteket? A jogtanácsos külön meghatalmazás nélkül, a munkaviszonya alapján képviseli a szervezetet. Eljárhat képviselőként meghatalmazás alapján is:  Ha a szervezetet olyan személy képviseli, aki a szervezettel nem áll munkaviszonyban, a képviseleti jogosultságot a szervezet vezetője által kiállított meghatalmazással is igazolni kell. Eljárhat a jogtanácsos egyedi megbízások alapján? Igen. A szervezet a különleges szakismeretet igénylő ügyben eseti megbízást adhat más szervezet jogtanácsosának. Különleges státusza van a jogtanácsosnak? Igen. A Btk. 459. § (1) 12. pont e) bekezdése szerint a jogtanácsos közfeladatot ellátó személy.      ]]>