A Net-jog.hu irodája:

2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1.
Telefon: +36 30 622 41 79 (H-Cs 10 és 12, illetve 13 és 15 óra között)

Központi e-mail:

Központi telefonszám: +36 1 506 0338 (H-P 8-20 óra között)

Image Alt

Etikai szabályzat

Etikai szabályzat

Bevezetés

Dr. Keisz Nikolett jogász, Dr. Krausz Miklós ügyvéd, Dr. Garai Zsófia ügyvéd, Dr. Rácz József ügyvéd, Dr. Pál Zoltán ügyvéd, Dr. Buczkó Péter ügyvéd a Net-jog.hu munkatársai (a továbbiakban: munkatárs) alá vetik magukat a következő szabályzatnak.

Kijelentik, hogy szakmai tevékenységük során az alábbi elvek, szabályok szerint járnak el.

Titoktartás

1. Munkatársat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a szakmai munkájának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség a szerződéses jogviszony keletkezésének időpontjától korlátlan ideig fennmarad.

2. Munkatárs a tudomására jutott titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni.

3. Munkatárs köteles védeni minden, a Megrendelője által titkosnak minősített információt és vállalja, hogy ezen információkat kizárólag saját ügykörén belül, a feladatának teljesítése érdekében használja fel.

4. Munkatárs a Megrendelőjének ügyfelei szervezetéről, azok működéséről, a termékeikről és adataikról tudomásukra jutott minden értesülést és információt kötelesek a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, azt senkinek ki nem adhatják, és fel nem használhatják sem saját céljaik, sem harmadik személy javára vagy érdekében.

5. Munkatárs köteles megtéríteni azt a vagyoni és nem vagyoni kárt, melyet titokvédelmi kötelezettségük megszegésével okoznak

Szakértelem és jogszerűség

1. Munkatárs folyamatosan bővíti szakmai tudását, posztgraduális, phd, és egyéb jogi, valamint informatikai képzéseken vesz részt, naprakészen ismeri az új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot.

2. Munkatárs feladatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, és legjobb tudása szerint látja el. Munkatárs nem fogad el olyan megbízást, amely jogszabályok megsértésével jár.

3. A Net-jog.hu Adatvédelmi és Internetjogi Tanácsadó Iroda számára az adatvédelmi tanácsadás lehetőségét az adatvédelmi törvény adatvédelmi felelősökre, illetve az adatvédelmi rendelet adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozó fejezete biztosítja (megerősítve a NAIH állásfoglalásával).

4. A Net-jog.hu Adatvédelmi és Internetjogi Tanácsadó Iroda ügyvédi feladatait ügyvédei útján látja el.

Felelősség

1. A Net-jog.hu Adatvédelmi és Internetjogi Tanácsadó Iroda az általa elkészített dokumentumok, szabályzatok, az általa nyújtott tanácsok tekintetében felelősséget vállal.

2. A Net-jog.hu Adatvédelmi és internetjogi Tanácsadó Iroda szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A net-jog.hu pénzügyi és biztosítási partnere a Generali-Providencia Biztosító Zrt.

3. A Net-jog.hu Adatvédelmi és Internetjogi Tanácsadó Iroda ügyvéd partnerei ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkeznek.

Frissítve: Maglód, 2019. május 01.